DMSPRO Year End Party 2016 - Power To Win (15th January,2017)

DMSPRO Year End Party 2016 - Power To Win (15th January,2017)

Ngày 15/01 tại Capella Gallery Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết với sự sum họp đầy đủ các anh em từ khắp các văn phòng DMSpro trên cả nước. Theo đó, đại gia đình DMSpro cùng nhìn lại từng chặng đường 2016 với những mốc son, vinh danh các cá nhân xuất sắc trong không khí rộn ràng. “Power to win” còn là chương trình thể hiện nhiệt huyết, quyết tâm dẫn đầu thị trường của DMSpro, hướng đến những đích mới trong tương lai, vươn ra khu vực Đông Nam Á.

Một số hình ảnh sự kiện:

Related posts

View all