Hội Thảo Roche (19th September,2015)

Thời gian: 19/09/2015

Địa điểm: Tòa nhà Gem Center - 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh sự kiện:

 

Related posts

View all